POMAGAMY

Kierujący naszą Fundacją – dr Anna Stoppel oraz Stanisław Szafran -wyszli z inicjatywą zakupu specjalistycznego skutera elektrycznego dla Michała. 

To dla niego szansa na większą samodzielność, niezależność, sprawne poruszanie się.

Przeczytajcie Jego historię. Jesteśmy pewni, że i Wam Jego los nie jest obojętny!

Na koncie Fundacji jest już część potrzebnej kwoty. Ale to ogromny wydatek. Każda najmniejsza nawet wpłata przybliża nas do celu, jakim jest wózek dla Michała. 

Jeśli chcecie i możecie pomóc, poniżej podajemy dane do wpłat:

Fundacja Polska Hybryda

Nr konta: 29 1090 1115 0000 0001 4222 1339

Z dopiskiem: „wózek dla Michała”.