2020-04-16 WYWIAD Z GENERAŁEM

Szanowni Państwo. Fundacja Polska Hybryda zwróciła się z prośbą do gen. bryg. rez. dr hab. inż. prof. WSIZ Tomasza Bąka o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących działań wojska polskiego w czasie epidemii. Poniżej – krótki wywiad.

Zachęcamy do przeczytania

Pytania skierowane do Pana generała:

  • – Jak wygląda obecnie sytuacja działań Wojska Polskiego w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce?
  • – Jakie uprawnienia i obowiązki ma obecnie żołnierze wykonujący czynności służbowe w ramach sytuacji epidemiologicznej w Polsce?
  • – Czy wojsko polskie udziela pomocy zwykłym obywatelom, współpracuje z innymi organizacjami rządowymi lub pozarządowymi, jeżeli tak to jak to wygląda w praktyce?

Nie ulega wątpliwości, że Siły Zbrojne muszą być przygotowane do działania zarówno w czasie pokoju, kryzysu jak i wojny. To ich konstytucyjna rola i wynikające stąd zadania. Siły zbrojne powinny utrzymywać odpowiedni stan gotowości a co za tym idzie być w stałej gotowości do realizacji wszelakich zadań wynikających z zaistniałej sytuacji. Patrząc na problem pandemii sytuacja jest bardzo poważna i wymaga bardzo szerokich działań. Dlatego też e realizacje tych zadań oprócz wielu służb zaangażowane od samego początku jest Wojsko Polskie. Od samego początku polscy żołnierze są bardzo aktywni. Siły zbrojne uczestniczyły już w lutym w realizacji ewakuacji polskich obywateli z Chin z prowincji Wuhan. Obecnie żołnierze i sprzęt wojskowy jest wysyłany tam, gdzie trzeba wesprzeć administrację cywilną i inne służby, które działają w sytuacji kryzysowej. Cały czas w gotowości utrzymywanych jest 14 wojskowych szpitali, 5 ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, który może przeprowadzać kilkaset testów dziennie. To również wojskowi lekarze i inny personel medyczny gotowy do podjęcia działań. Na terenie każdego województwa stworzono wojskowe zgrupowania zadaniowe. Mają one do dyspozycji m.in. kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, dezynfekcyjne zespoły zadaniowe oraz mobilne zespoły medyczne. Policja podczas patroli wspierana jest przez patrole Żandarmerii Wojskowej. Istotnym zadaniem jest wsparcie Straży granicznej przez jednostki wojskowe w realizacji zadań związanych z ochrona granicy państwa oraz kontrola ruchu granicznego. W gotowości pozostaje wojskowy transport lotniczy i śmigłowcowy.

Jedną z najistotniejszych ról w reagowaniu kryzysowym odgrywają siły Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT będą wspierać służby specjalistyczne, odciążać cywilną służbę zdrowia, wspierać opiekę osób starszych oraz edukować otoczenie i personel własny w celu ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się wirusa.

Wojska Obrony Terytorialnej, skupiają się na trzech głównych obszarach. Pierwszy z nich to wspieranie Policji, Straży Granicznej, Wojewodów oraz władz samorządowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz wsparcie opieki nad osobami zakażonymi, przebywającymi w kwarantannie oraz osobami starszymi. Zorganizowano dodatkowe szkolenia żołnierzy z wykształceniem medycznym i farmaceutycznym nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia. Kolejny Obszar, to edukacja personelu i otoczenia w zakresie profilaktyki i zapobiegania zakażeniom. Realizowane to jest w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, za pośrednictwem środków elektronicznych oraz ulotek i informacji dystrybuowanych w miejscach służby i pracy. Na chwilę obecną WOT wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej na punktach kontrolnych na granicy województwa śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez wystawienie namiotów, środków transportu oraz masztów oświetleniowych. Na wniosek wojewody dolnośląskiego realizowane jest wsparcie transportowe. Na terenie całego kraju żołnierze WOT objęli opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Wsparcie polega na izolowaniu kombatantów od potencjalnych źródeł zakażenia wirusem poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb (zakupy, transport).

Siły zbrojne w trakcie podjętych działań posiadają wszelkie uprawnienia wynikające z ustaw i rozporządzeń, przewidujących udział Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych oraz ich współdziałania np. z siłami policyjnymi.

Stanowią istotna rolę w uzupełnieniu całego systemu zarządzania kryzysowego państwa.

Dziękujemy serdecznie Panu gen. bryg. rez. dr hab. inż. prof. WSIZ Tomaszowi Bąkowi za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

Pozdrawiamy serdecznie 

członkowie Fundacji Polska Hybryda oraz zespół foto-km.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *